LeadersIN - wystartowała pierwsza edycja innowacyjnego programu mentoringu utalentowanych kobiet w biznesie

LeadersIN - wystartowała pierwsza edycja innowacyjnego programu mentoringu utalentowanych kobiet w biznesie

Nowatorski program mentoringu LeadersIN, przeznaczony jest dla kobiet zajmujących stanowiska menedżerskie. Jego innowacyjność polega na tym, że w rolę mentorów wcielą się przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej, w tym członkowie zarządów dziesięciu dużych firm, pod skrzydła których trafią uczestniczki projektu.

Pomysł stworzenia programu cross-mentoringowego zrodził się podczas jednego ze spotkań liderek firmowych inicjatyw skierowanych do kobiet: Banku BPH, Citi, Dell, Deloitte, EDF oraz Siemens. Projekt miał połączyć dotychczasowe doświadczenia firm w realizowaniu programów wspierających rozwój zawodowy kobiet by stworzyć platformę dla wspólnej inicjatywy, angażującej zarówno kobiety jak i mężczyzn na najwyższych stanowiskach, na rzecz dywersyfikacji zespołów i wsparcia awansu kobiet.

 

W pierwszej edycji programu mentoringowego LeadersIN weźmie udział 11 dużych firm: Bank BPH, Citi, Coca-Cola, Dell, Deloitte, Google, JLL, MetLife, Microsoft, Rothschild oraz T-Mobile. Program realizowany jest we współpracy z Vital Voices.

 

Firmy uczestniczące w programie wyznają wspólne wartości, które opierają się na przekonaniu, że należy wesprzeć rozwój utalentowanych kobiet oraz ich przygotowanie do awansów. Dotąd poszczególne firmy  realizowały ideę mentoringu we własnym zakresie,. Teraz łączą siły, inicjując program i licząc na to, że program  przyczyni się do zwiększenia grona kobiet liderek w Polsce oraz, że menedżerki, które wezmą udział w projekcie będą następnie inspirować inne kobiety do podjęcia podobnej aktywności, a kolejne firmy dołączą do przyszłych edycji LeadersIN.

 

W pierwszej edycji program, która potrwa 6 miesięcy weźmie udział 45 par. Każda z firm wybrała spośród swoich pracowników kilka kobiet, które wejdą na ścieżkę mentoringu, a także menedżerów najwyższego szczebla, w tym przede wszystkim prezesów i członków zarządu, zarówno mężczyzn jak i kobiety, którzy wcielą się w rolę mentorów.

 

Unikatowa formuła programu polega na tym, że kobiety-menedżerki trafią pod skrzydła mentorów z firm innych, niż te, w których na co dzień pracują. Chodzi bowiem o jak najszerszą wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Warunkiem dla kobiet, które chcą się zaangażować w ten innowacyjny projekt, jest ich co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowisko na poziomie przynajmniej starszego menedżera. Rozpoczynający się program potrwa osiem miesięcy. W ciągu tego czasu mentorzy będą spotykać się ze swoimi podopiecznymi, przekazywać im swoją wiedzę i doświadczenie oraz wzmacniać ich kompetencje przywódcze.

 

Program rozpoczął się 11 stycznia 2016 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich uroczystym spotkaniem „Meet the Mentor, Meet the Mentee”. Podziękowania dla Richard’a Gaskin, Iwony Georgijew, Terri Gerosy i Przemka Gacka za inspiracje i praktyczne rady dla mentorów i mentees, którymi podzielili się podczas spotkania.