NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym się różni mentoring od coachingu?

Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności i kompetencji osoby w określonej dziedzinie przez indywidualnego trenera. Chodzi o wspieranie osoby w jej działaniu w osiąganiu celów, które nakreśliła razem z coachem. Coach nie narzuca swojej wiedzy - stawia odpowiednie pytania tak by osoba sama znalazła odpowiedzi, które będą ją przybliżały do wyznaczonego celu.

 

Mentoring to wspomaganie rozwoju kompetencji przez wykorzystanie wiedzy i rad osoby doświadczonej w określonej dziedzinie. Mentor jest nie trenerem a opiekunem, udziela rad, wspiera, dzieli się wiedzą.

 

Różnica coaching odnosi się do określonej sytuacji, celu osoby, która jest "coachowana" a mentoring skupia się na całokształcie rozwoju osoby - Mentee. Coaching to pomoc w znalezieniu własnych rozwiązań a mentoring to także udzielenie wskazówek i rad ale nie jest to udzielanie gotowych odpowiedzi.

Kto może wziąć udział w programach mentoringowych Vital Voices?

Ważne jest żeby kandydatki:

  • miały silną motywację do rozwoju potencjału przywódczego,
  • miały własną firmę albo pracowały w innej firmie, korporacji, organizacji, instytucji pozarządowej, rządowej,
  • angażowały się w pracę pro publico bono,
  • miały za sobą minimum 5 lat aktywnej pracy zawodowej,
  • płynnie posługiwały się językiem angielskim.

 

Na czym polega program mentoringowy?

Program ma w sobie trochę z przysłowiowej relacji "uczeń - mistrz", bo jest w nim Mentorka - kobieta sukcesu, która dzieli się wiedzą,  doświadczeniem i Mentee - uczestniczka szkolenia. Taka para tworzy partnerską relację opartą na zaufaniu. Taka relacja ma na celu rozwój osobisty Mentee, obudzenie w niej cech liderki. Zadaniem Mentorki jest: wspierać, doradzać, inspirować, podnosić samoświadomości ucznia, pomóc w budowie kompetencji Mentee jako przyszłej liderki. Mentoring to sposób na przekazanie bezcennej wiedzy, której nie ma w podręcznikach o tym "co trzeba robić" i "jak".

 

W gronie VVPL jest wiele niezwykłych mentorek, co więcej mentee  - nabierające doświadczenia i pewności siebie - stają się wspaniałymi przewodniczkami dla innych kobiet. Można powiedzieć, że idea mentoringu - promowana przez VVPL - działa na zasadzie domina. Tylko że nic nie burzy się ale buduje. 

Czy udział w programie jest odpłatny?

Program mentoringowy - organziowany dzięki wsparciu Ambasady USA - dla przedsiębiorczych i aktywnych Polek jest zwykle bezpłatny. Na podobnych zasadach organizowane jest szkolenie kobiet z Eurazji.

 

VVPL jest pionierem na polskim rynku jeśli chodzi o wdrażanie programów mentoringowych także w firmach. W zakładce "Zaufali nam" można znaleźć więcej informacji i rekomendacji na temat indywidualnych szkoleń organizowanych przez VVPL, a skrojonych na miarę i potrzeby poszczególnych organizcji.